F.D.B & Spray Nozzle

Hệ thống F.D.B. ( Bổ sung chất lỏng )

Do quá trình công nghiệp hiện đại ngày càng đa dạng, hệ thống ứng dụng chất lỏng vào bột trở nên ngày càng trở nên quan trọng như một nhân tố chủ chốt trong việc giảm bớt số lượng các bước tiến trình.
Khi bổ sung chất lỏng vào bột, máy trộn không trọng lực được kết hợp với thanh phân tán dòng chảy (FDB), được sử dụng để đảm bảo rằng vật liệu không có khối lượng trong suốt quá trình trộn.Việc quay tốc độ cao của FDB cho phép tạo ra rèm hạt, tạo điều kiện tăng khối lượng hiệu quả của khu vực trộn. Chất lỏng phun trào với vùng rèm này giảm thiểu sự hình thành hoặc bám dính và đảm bảo sự pha trộn hoàn hảo.

 


Hỗ trợ trực tuyến
  • Kinh doanh - 0943040068
  • Kỹ thuật - 0916094068